Tải bài hát Chuyến Đò Vĩ Tuyến

 • Trình bày: Út Trà Ôn
 • Tác giả: Lam Phương - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 17930
 • Cải lương
 • 15581
 • Cải lương
 • 14861
Gánh chè khuya

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 14141
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 12806
 • Cải lương
 • 11998
Ngao Sò Ốc Hến

Út Trà Ôn

 • Cải lương
 • 11599
 • Vọng cổ
 • 10677