Tải bài hát Bên Cầu Trường Hận

 • Trình bày: Diệu Hiền - Thanh Hải
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Cải lương

Bài hát liên quan

 • Vọng cổ
 • 20907
Ly Rượu Mừng

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 9786
San Hậu

Thanh Hải

 • Cải lương
 • 7921
Xe Cát Biển Đông

Diệu Hiền

 • Cải lương
 • 6792
Ly Rượu Mừng

Diệu Hiền

 • Vọng cổ
 • 6130
 • Vọng cổ
 • 5691
Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền

 • Cải lương
 • 5100
 • Vọng cổ
 • 4649
-->