Tải bài hát Bát Bản Chấn

 • Trình bày: Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Đờn ca Tài tử

Bài hát liên quan

Nam Xuân

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 30552
Nam Ai

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 19815
 • Đờn ca Tài tử
 • 17706
Trung Thu

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 17339
 • Đờn ca Tài tử
 • 14401
Long Ngâm

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 13259
 • Đờn ca Tài tử
 • 13247
 • Đờn ca Tài tử
 • 12833