Tải bài hát Bạch Thu Hà

 • Trình bày: Lệ Thủy
 • Tác giả: Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 43839
 • Cải lương
 • 29182
 • Vọng cổ
 • 24460
 • Vọng cổ
 • 17290
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy

 • Cải lương
 • 15877
 • Vọng cổ
 • 15073
Dòng Sông Quê Em

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 13672
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 13160