Tải Bài Hát

Anh Hùng Xạ Điêu

Kim Ngọc - Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thanh Sang - Thành Được - Văn Chung

Tác giả:Hà Triều - Hoa Phượng - Thể loại: Cải lương