Tải bài hát Ai Hỏi Tên Anh

 • Trình bày: Minh Phụng - Trang Mỹ Dung
 • Tác giả: Dạ Cầm - Minh Kỳ - Viễn Châu
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 26024
 • Cải lương
 • 24000
Bóng Hồng Sa Mạc

Minh Phụng

 • Cải lương
 • 20437
 • Cải lương
 • 18577
 • Cải lương
 • 16805
Dốc Sương Mù

Minh Phụng

 • Cải lương
 • 16627
Mai Lỡ Mình Xa Nhau

Minh Phụng

 • Vọng cổ
 • 15454
 • Cải lương
 • 14722