Xuân Phát

Nghệ sĩ Xuân Phát

Nghệ sĩ Xuân Phát tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phát, sinh năm 1932, là một trong những nghệ sĩ thuộc hàng “quái kiệt” thời kỳ trước năm 1975, cùng thời với các nghệ sĩ Phi Thoàn, Văn Chung, Tùng Lâm…

Sau khi sang Mỹ định cư, ông tiếp tục tham gia các hoạt động sân khấu, tham gia đóng phim của cộng đồng người... Xem thêm

Tiết Đinh San Cầu Phàn Lê Huê Tân Thời

Ba Vân - Hề Minh - Tùng Lâm

3920 Cải lương
Tiết Giao Đoạt Ngọc 65 - Cải lương hài

Ba Vân - Tùng Lâm - Xuân Phát

2717 Cải lương
Chú Xôi Thợ Nhuộm

Hương Lan - Kim Ngọc - Tư Ròm

2440 Cải lương
-->