Việt Hùng

Nghệ sĩ Việt Hùng

Nghệ sĩ Việt Hùng sinh năm 1923 tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bước vào nghiệp cầm ca từ thập niên 1940. Năm 1947 Việt Hùng đã là danh ca được thu thanh vào dĩa hát Asia với bản vọng cổ đầu tiên nhan đề “Bằng Quận Công Nguyễn Hữu Chỉnh”. Lúc bấy giờ tuy là nghệ sĩ mới nổi, nhưng trong buổi hát khánh thành tr... Xem thêm

Phạm Công Cúc Hoa

Diệu Hiền - Ngọc Nuôi - Út Bạch Lan

5336 Cải lương
Hai Chuyến Xe Hoa

Hữu Phước - Minh Cảnh - Thanh Hương

2712 Cải lương
1579 Vọng cổ
-->