Út Tỵ

Nghệ sĩ Út Tỵ

Trong số những nghệ nhân dân gian ở TPHCM, ông Phạm Công Tỵ (Út Tỵ) hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, là một trong những người trẻ nhất, tuy nhiên, những đóng góp của ông trong lĩnh vực nhạc lễ và đờn ca tài tử thì không nhỏ chút nào.

Mới 12-13 tuổi, ông đã theo cha tham gia đội nhạc l... Xem thêm

Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

7113 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3629 Đờn ca Tài tử
Bát Man Tấn Cống

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3156 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3087 Đờn ca Tài tử
Bát Bản Chấn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

2764 Đờn ca Tài tử
Tây Thi Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2743 Đờn ca Tài tử
Thanh Dạ Đề Quyên

Ba Tu - Út Tỵ

2610 Đờn ca Tài tử
Cổ Bản Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2004 Đờn ca Tài tử
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

1836 Đờn ca Tài tử
Quả Phụ Hàm Oan

Ba Tu - Út Tỵ

1554 Đờn ca Tài tử
  • 3405
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo