Thanh Điền

Nghệ sĩ Thanh Điền

Nghệ sĩ cải lương Thanh Điền sinh ngày ?-?-1947 tại Tỉnh Hậu Giang, nước Việt Nam. Ông sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam.
Nghệ sĩ Thanh Điền là một diễn viên điện ảnh, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Nghệ sĩ Thanh Điền tên khai sinh là Nguyễn Thanh Điền, còn có tên khác là ... Xem thêm

Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

35218 Cải lương
-->