San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

6970 Cải lương
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

4920 Cải lương
Mỵ Châu - Trọng Thủy

Bảo Quốc - Lệ Thủy - Phương Quang

4347 Cải lương
Thì Trả Cho Nhau

Phượng Liên - Phương Quang

3901 Vọng cổ
Ông Lão Chèo Đò

Phương Quang

3863 Vọng cổ
Nữa Đời Hương Phấn

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

3830 Cải lương
Tàu Qua Sân Ga

Phương Quang

2822 Vọng cổ
Ngày Xưa Bây Giờ

Ngọc Giàu - Phương Quang

2774 Vọng cổ
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2371 Cải lương
Người Đẹp Bạch Hoa Thôn

Diệp Lang - Hương Lan - Kiều Mai Lý

2074 Cải lương
  • 2698
San Hậu - Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga
San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Phượng Liên - Phương Quang - Thanh Hải - Thanh Nga

  • 2283
Gánh Lúa Đêm Trăng - Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu
Gánh Lúa Đêm Trăng

Bạch Tuyết - Hoài Vĩnh Phúc - Lệ Thủy - Ngọc Giàu - Phương Quang - Thanh Kim Huệ - Thanh Sang - Thanh Tuấn - Thoại Miêu

  • 2039
Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê - Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phương Quang
Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu - Phương Quang

  • 2024
Đời Cô Lẻ - Diệp Lang - Hòa đờn - Phương Quang - Thành Được - Út Bạch Lan
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Hòa đờn - Phương Quang - Thành Được - Út Bạch Lan

  • 1771
Người May Áo Cưới - Bích Phượng - Kim Tử Long - Minh Vương - Ngọc Huyền - Phương Quang - Thanh Hằng
Người May Áo Cưới

Bích Phượng - Kim Tử Long - Minh Vương - Ngọc Huyền - Phương Quang - Thanh Hằng

  • 1457
Thì Trả Cho Nhau - Ngọc Giàu - Phượng Liên - Phương Quang
Thì Trả Cho Nhau

Ngọc Giàu - Phượng Liên - Phương Quang