Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

25555 Cải lương
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

4948 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4338 Cải lương
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

3301 Cải lương
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

2862 Cải lương
Nữ Chúa Một Đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

2380 Cải lương
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

1886 Cải lương
  • 1937
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt