Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

 • Cải lương
 • 23445
Dở Dang (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài)

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước

 • Cải lương
 • 4710
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

 • Cải lương
 • 4136
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

 • Cải lương
 • 3161
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương

 • Cải lương
 • 2653
Nữ Chúa Một Đêm

Bạch Tuyết - Dũng Thanh Lâm - Kim Ngọc

 • Cải lương
 • 2282
Đôi Nhân Tình Khùng

Hương Lan - Hữu Phước - Nam Hùng

 • Cải lương
 • 1767
 • 1839
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài - Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt
Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Hữu Phước - Nam Hùng - Ngọc Giàu - Ngọc Nuôi - Thanh Việt