La Thoại Tân

Nghệ sĩ La Thoại Tân


THÔNG TIN NGHỆ SĨ

La Thoại Tân, là một nghệ sĩ có ngoại hình đẹp, đa tài vừa viết báo, đóng kịch, đóng phim, làm MC... từng nổi lên ngay từ những năm đầu của thập niên 1960 tại Sài Gòn, cùng thời với các nghệ sĩ như Vân Hùng, Trần Quang, Thẩm Thúy Hằng (từng đóng cặp với La Thoại Tân trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình), Ngọc Ðức, Hùng Cường, Thanh Hoài, Tùng Lâm, Kim Cương...

Sau khi đến định cư tại California sau Tháng Tư 1975, nghệ sĩ La Thoại Tân tiếp tục hoạt động văn nghệ trong cộng đồng Việt Nam cho đến khi tạm nghỉ trong thời gian gần đây.

Người ta nhớ đến tài tử La Thoại Tân qua nhiều cuốn phim nổi tiếng trước năm 1975, như Lệ Ðá, 5 Vua Hề về Làng, Gánh Hàng Hoa, Biển Ðộng, Tứ Quái Sài Gòn... hay trên đất Hoa Kỳ, với phim “Vì Em Tìm Tự Do”...