Kim Quang

Nghệ sĩ Kim Quang

Nhắc lại những danh hề trong thời hoàng kim của sân khấu cải lương, khán giả ái mộ kịch trường không thể nào quên một danh hề của đoàn hát Thanh Minh Thanh Nga. Đó là danh hề Kim Quang, Kim Quang được các ký giả kịch trường thời đó tặng cho mỹ hiệu hề trí thức.
Hề trí thức, đó chỉ là một cách nói để ph... Xem thêm

Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường

6195 Cải lương
Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang

5751 Cải lương
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

5025 Cải lương
Sương Mù Trên Non Cao

Diệp Lang - Hữu Phước - Kim Quang

3301 Cải lương
Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu

1140 Cải lương
Hoa Mộc Lan

Hoàng Giang - Hữu Phước - Kim Quang

1035 Cải lương
  • 2441
Ngôi Nhà Ma - Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thanh Hương - Thanh Nga - Thành Được - Út Trà Ôn
Ngôi Nhà Ma

Bảo Quốc - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thanh Hương - Thanh Nga - Thành Được - Út Trà Ôn

  • 1930
Ba Ông Thầy Bói - Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh
Ba Ông Thầy Bói

Hoài Vĩnh Phúc - Kim Quang - Văn Hường - Vũ Phương Khanh

  • 1799
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt - Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thành Được
Tình Hận Tô Ánh Nguyệt

Hữu Phước - Kim Quang - Ngọc Giàu - Thành Được