Hề Minh

Nghệ sĩ Hề Minh

Cuối năm 1955, sau khi bị liệng lựu đạn tại rạp Nguyễn Văn Hảo, đoàn cải lương Kim Thoa dọn về rạp Kinh Thành Tân định để chỉnh đốn lại gánh hát, ông bầu Nguyễn Huỳnh Phước thu nhận một nghệ sĩ trẻ tên là Nguyễn Văn Minh. Ông Nguyễn Huỳnh Phước khuyến khích em Nguyễn Văn Minh nên làm Hề Ca và đặt nghệ... Xem thêm

Tiếng Pháo Mừng Xuân

Hề Minh - Văn Hường

5034 Vọng cổ
Thuyền Ra Cửa Biển

Hề Minh - Hoàng Giang - Minh Chí

4491 Cải lương
3779 Vọng cổ
3579 Vọng cổ
Nửa Bản Tình Ca

Bo Bo Hoàng - Hề Minh - Hùng Minh

3489 Cải lương
Tiết Đinh San Cầu Phàn Lê Huê Tân Thời

Ba Vân - Hề Minh - Tùng Lâm

3316 Cải lương
3311 Vọng cổ
  • 2763
Tư Ếch Coi Cải Lương - Hề Minh - Hề Sa - Văn Hường
Tư Ếch Coi Cải Lương

Hề Minh - Hề Sa - Văn Hường