Giang Châu

Nghệ sĩ Giang Châu

Nghệ sĩ Giang Châu, tên thật là Trần Ngọc Châu, sinh năm 1952, một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng của Việt Nam, được biết đến nhiều với vai diễn Trùm Sò trong cải lương Ngao Sò Ốc Hến và vai Thừa trong Tiếng hò sông Hậu.... Xem thêm

Ngao Sò Ốc Hến

Giang Châu - Nam Hùng - Thanh Kim Huệ

34678 Cải lương
Vợ Chồng Quê

Giang Châu - Lệ Thủy

4958 Vọng cổ
  • 3509
Vợ Chồng Quê - Bích Hạnh - Chí Tâm - Giang Châu - Lệ Thu - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tài Bửu Bửu - Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn
Vợ Chồng Quê

Bích Hạnh - Chí Tâm - Giang Châu - Lệ Thu - Lệ Thủy - Minh Cảnh - Minh Vương - Mỹ Châu - Phượng Liên - Tài Bửu Bửu - Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

-->