Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu

19809 Cải lương
Người Phu Khiêng Kiệu Cưới

Diệu Nga - Hồng Nga - Lệ Thủy

6688 Cải lương
Manh Áo Quê Nghèo

Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm - Hề Sa

4922 Cải lương
Tình Nghèo Có Nhau

Diệu Nga - Minh Phụng

3702 Vọng cổ
Hỏa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

3670 Cải lương
Hạnh Nguyên Cống Hồ

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2446 Cải lương
Hẹn Một Mùa Xuân

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2395 Cải lương
Mạnh Lệ Quân

Bạch Tuyết - Diệu Nga - Hồng Nga

2368 Cải lương
Nhị Độ Mai

Diệu Nga - Kim Ngọc - Minh Phụng

2344 Cải lương
Hoa Sơn Thần Nữ

Ánh Hồng - Diệu Nga - Dũng Thanh Lâm

2060 Cải lương
  • 5304
Đợi Anh Mùa Lá Rụng - Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Út Trà Ôn - Văn Chung - Văn Hường
Đợi Anh Mùa Lá Rụng

Diệu Nga - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Út Trà Ôn - Văn Chung - Văn Hường

  • 2089
Sao Anh Đành Quên - Diệu Nga - Minh Phụng - Ngọc Hương
Sao Anh Đành Quên

Diệu Nga - Minh Phụng - Ngọc Hương

-->