Điền Tử Lang

Nghệ sĩ Điền Tử Lang

Ông tên thật là Trần Văn Sáu, quê ở Mỏ Cày Biến Tre. Ông có giọng ca đặc biệt, thường thu thanh trên Đài phát thanh và được báo chí Sài Gòn trước năm 1975 bầu chọn là vua ca Đài phát thanh. Ông từng là kép chính của một số đòan hát. Sau năm 1975, ông vẫn được trọng dụng trên sóng phát thanh. Ông còn đi diễn t... Xem thêm

-->