Bảy Bá

Nghệ sĩ Bảy Bá

Viễn Châu (tên thật Huỳnh Trí Bá, k. 1924 - 1 tháng 2 năm 2016), là một danh cầm đàn tranh và soạn giả cải lương người Việt Nam. Ông được cho là người đã khai sinh ra thể loại cải lương tân cổ giao duyên và đã có công đào tạo ra nhiều thế hệ nghệ sĩ cải lương danh tiếng một thời. Ông được Nhà nước Việt N... Xem thêm

8418 Đờn ca Tài tử
Hòa Đờn - Năm Cơ - Bảy Bá - Văn Vĩ

Bảy Bá - Năm Cơ - Văn Vĩ

1136 Đờn ca Tài tử