Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1142 Bài hát
Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

 • Vọng cổ
 • 8086
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

 • Vọng cổ
 • 8072
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

 • Vọng cổ
 • 8000
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 7987
 • Đờn ca Tài tử
 • 7967
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

 • Vọng cổ
 • 7951
Tôi Thua Số Đuôi

Văn Hường

 • Vọng cổ
 • 7941
Vạn Giá

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 7906
Ái Tử Kê

Hòa đờn

 • Đờn ca Tài tử
 • 7678
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

 • Cải lương
 • 7678
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

 • Cải lương
 • 7538
Long Đăng

Ba Tu

 • Đờn ca Tài tử
 • 7513