Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

8458 Vọng cổ
8442 Đờn ca Tài tử
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

8373 Vọng cổ
8337 Đờn ca Tài tử
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8300 Vọng cổ
8270 Đờn ca Tài tử
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

8225 Vọng cổ
Vạn Giá

Ba Tu

8124 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Hòa đờn

8033 Đờn ca Tài tử
Chiếc Quạt Hương Trầm

Minh Phụng - Mỹ Châu - Thanh Nga

7952 Cải lương
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

7946 Cải lương
Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

7837 Vọng cổ