Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1213 Bài hát
9061 Đờn ca Tài tử
Dấu Chân Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

8978 Vọng cổ
8973 Đờn ca Tài tử
Mùa Sầu Riêng

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

8959 Vọng cổ
Văn Hường Đi Xiki

Văn Hường

8917 Vọng cổ
Dạ Xoa Hoàng Hậu

Hà Mỹ Xuân - Lệ Thủy - Minh Vương

8817 Cải lương
8785 Đờn ca Tài tử
Tiếng Hạc Trong Trăng

Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga

8776 Cải lương
Con Đường Mang Tên Em

Phượng Liên - Tấn Tài

8731 Vọng cổ
Ái Tử Kê

Hòa đờn

8716 Đờn ca Tài tử
Về Miền Trung

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

8693 Vọng cổ
8679 Đờn ca Tài tử
-->