Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1142 Bài hát
 • Đờn ca Tài tử
 • 8526
Duyên Quê

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 8455
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường

 • Cải lương
 • 8415
 • Vọng cổ
 • 8383
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

 • Cải lương
 • 8373
Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

 • Vọng cổ
 • 8335
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 8287
 • Đờn ca Tài tử
 • 8227
 • Đờn ca Tài tử
 • 8225
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 8221
 • Đờn ca Tài tử
 • 8131
Tình Bơ Vơ

Minh Vương - Mỹ Châu

 • Vọng cổ
 • 8115