Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1286 Bài hát
10091 Vọng cổ
Hận Tha La

Chí Tâm - Lệ Thủy

10083 Vọng cổ
Mưa Rừng

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

10020 Vọng cổ
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

10008 Vọng cổ
Tình Bơ Vơ

Minh Vương - Mỹ Châu

10007 Vọng cổ
Cao Tiệm Ly Tiễn Kinh Kha

Tấn Tài - Thành Được

10006 Vọng cổ
Nghẹn Ngào

Lệ Thủy - Tấn Tài

10000 Vọng cổ
Cung Thương Sầu Nguyệt Hạ

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hùng Cường

9795 Cải lương
Căn Nhà Ngoại Ô

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

9714 Vọng cổ
Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Lệ Thủy - Thanh Sang

9700 Vọng cổ
Cô Gái Đồ Long

Ngọc Giàu - Tấn Tài - Thành Được

9638 Cải lương
9585 Đờn ca Tài tử
Loading...
-->