Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1142 Bài hát
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

 • Vọng cổ
 • 12643
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu - Tám Vân - Thanh Nga

 • Cải lương
 • 12622
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

 • Vọng cổ
 • 12558
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

 • Vọng cổ
 • 12035
 • Đờn ca Tài tử
 • 11831
Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 11792
Bà Mẹ Quê

Phượng Liên - Thanh Tuấn

 • Vọng cổ
 • 11462
Ngao Sò Ốc Hến

Bạch Tuyết - Bảo Quốc - Hồng Nga

 • Cải lương
 • 11326
 • Vọng cổ
 • 11263
Bạch Viện Tôn Các

Mỹ Châu - Thành Được

 • Cải lương
 • 11189
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

 • Vọng cổ
 • 11077
Tấm Lòng Của Biển

Hữu Phước - Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 11017