Danh sách bài hát Nghe nhiều nhất

1158 Bài hát
Bông Hồng Cài Áo

Ngọc Giàu - Tám Vân - Thanh Nga

13089 Cải lương
13052 Đờn ca Tài tử
Ông lão chèo đò

Út Trà Ôn

12947 Vọng cổ
Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường

12554 Vọng cổ
Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

12156 Cải lương
12087 Đờn ca Tài tử
Bà Mẹ Quê

Phượng Liên - Thanh Tuấn

12077 Vọng cổ
Ngao Sò Ốc Hến

Bạch Tuyết - Bảo Quốc - Hồng Nga

11808 Cải lương
11800 Vọng cổ
Tàu Đêm Năm Cũ

Hữu Phước

11612 Vọng cổ
Bạch Viện Tôn Các

Mỹ Châu - Thành Được

11601 Cải lương
Nhớ Vợ Hiền

Minh Cảnh

11508 Vọng cổ