Danh sách bài hát Mới nhất

1186 Bài hát
Múc Ánh Trăng Vàng

Tấn Tài - Thanh Kim Huệ

3016 Vọng cổ
Bà Mẹ Quê

Phượng Liên - Thanh Tuấn

12532 Vọng cổ
Đêm Trao Kỷ Niệm

Lệ Thủy - Minh Phụng

7666 Vọng cổ
Biển Tình

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

6466 Vọng cổ
Những Chuyện Tình Mong Manh

Lệ Thủy - Minh Phụng

2910 Vọng cổ
Nhắn Bạn Tình Xa

Minh Vương - Mỹ Châu

5236 Vọng cổ
Cám Ơn

Lệ Thủy - Minh Phụng

7808 Vọng cổ
Áo Trắng Ngày Xưa

Lệ Thủy - Tấn Tài

5654 Vọng cổ
Tình Yêu Đầu Đời

Minh Vương - Mỹ Châu

3686 Vọng cổ
Ngày Buồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

6915 Vọng cổ
Phút Cuối

Minh Vương - Phượng Liên

4758 Vọng cổ
Rồi Hai Mươi Năm Sau

Minh Phụng - Phượng Liên

3830 Vọng cổ