Danh sách bài hát Mới nhất

1186 Bài hát
Lá Trầu Xanh

Ngọc Huyền

2095 Vọng cổ
Máu Chảy Về Tim

Minh Cảnh - Mỹ Châu

10613 Vọng cổ
Tình Yêu Cách Biệt

Phương Bình - Phượng Liên

2648 Vọng cổ
Người Giải Bày Tâm Sự

Lệ Thủy - Minh Phụng

2952 Vọng cổ
Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân

Minh Cảnh - Mỹ Châu

7567 Vọng cổ
Căn Nhà Màu Tím

Lệ Thủy - Minh Vương

4355 Vọng cổ
Trong Cuộc Tình Sầu

Minh Cảnh - Phượng Liên

3584 Vọng cổ
Lời Người Lính Xa Xôi

Minh Cảnh - Mỹ Châu

3221 Vọng cổ
Hai Đứa Giận Nhau

Lệ Thủy - Minh Vương

3536 Vọng cổ
Xin Trả Tôi về

Phương Bình - Phượng Liên

7192 Vọng cổ
Đêm Tiền Đồn

Lệ Thủy - Minh Phụng

13648 Vọng cổ
Khóc Thầm

Minh Cảnh - Mỹ Châu

4035 Vọng cổ