Út Tỵ

Nghệ sĩ Út Tỵ

Trong số những nghệ nhân dân gian ở TPHCM, ông Phạm Công Tỵ (Út Tỵ) hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, là một trong những người trẻ nhất, tuy nhiên, những đóng góp của ông trong lĩnh vực nhạc lễ và đờn ca tài tử thì không nhỏ chút nào.

Mới 12-13 tuổi, ông đã theo cha tham gia đội nhạc l... Xem thêm

Danh sách bài hát (19 bài hát)

Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

6858 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3507 Đờn ca Tài tử
Bát Man Tấn Cống

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3049 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

2994 Đờn ca Tài tử
Bát Bản Chấn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

2663 Đờn ca Tài tử
Tây Thi Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2657 Đờn ca Tài tử
Thanh Dạ Đề Quyên

Ba Tu - Út Tỵ

2521 Đờn ca Tài tử
Cổ Bản Trường

Ba Tu - Út Tỵ

1926 Đờn ca Tài tử
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

1767 Đờn ca Tài tử
Quả Phụ Hàm Oan

Ba Tu - Út Tỵ

1482 Đờn ca Tài tử
Rao Lý Con Sáo Qua Vọng Cổ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1467 Đờn ca Tài tử
Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

1213 Đờn ca Tài tử