Út Tỵ

Nghệ sĩ Út Tỵ

Trong số những nghệ nhân dân gian ở TPHCM, ông Phạm Công Tỵ (Út Tỵ) hiện đang sinh hoạt tại Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn, là một trong những người trẻ nhất, tuy nhiên, những đóng góp của ông trong lĩnh vực nhạc lễ và đờn ca tài tử thì không nhỏ chút nào.

Mới 12-13 tuổi, ông đã theo cha tham gia đội nhạc l... Xem thêm

Danh sách bài hát (19 bài hát)

Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

7295 Đờn ca Tài tử
Bình Bán Chấn Qua Kim Tiền

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3707 Đờn ca Tài tử
Bát Man Tấn Cống

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3228 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

3137 Đờn ca Tài tử
Bát Bản Chấn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

2855 Đờn ca Tài tử
Tây Thi Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2821 Đờn ca Tài tử
Thanh Dạ Đề Quyên

Ba Tu - Út Tỵ

2698 Đờn ca Tài tử
Cổ Bản Trường

Ba Tu - Út Tỵ

2070 Đờn ca Tài tử
Duyên Kỳ Ngộ

Ba Tu - Út Tỵ

1895 Đờn ca Tài tử
Quả Phụ Hàm Oan

Ba Tu - Út Tỵ

1611 Đờn ca Tài tử
Rao Lý Con Sáo Qua Vọng Cổ

Ba Tu - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

1574 Đờn ca Tài tử
Ngươn Tiêu Hội Oán

Ba Tu - Út Tỵ

1297 Đờn ca Tài tử