Danh sách bài hát (15 bài hát)

Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

 • Cải lương
 • 11776
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 6866
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

 • Cải lương
 • 6063
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

 • Cải lương
 • 5968
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

 • Cải lương
 • 3725
 • Vọng cổ
 • 3147
Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Kiều Mai Lý - Út Hiền

 • Vọng cổ
 • 3065
Chuyện Tình Hàn Mạc Tử

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Út Hiền

 • Cải lương
 • 2814
 • Vọng cổ
 • 2465
Đã Mấy Mùa Hoa

Út Hiền

 • Vọng cổ
 • 2156
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

 • Cải lương
 • 2098
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

 • Cải lương
 • 1725