Danh sách bài hát (15 bài hát)

Mười Lăm Năm Ly Hận

Ngọc Giàu - Thành Được - Út Bạch Lan

13366 Cải lương
Đêm Tiễn Đưa

Bạch Tuyết - Hùng Cường - Ngọc Giàu

7982 Cải lương
Quân Vương Và Thiếp

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

7557 Cải lương
Bụi Mờ Ải Nhạn

Ngọc Giàu - Tám Vân - Tấn Tài

7451 Cải lương
Lá Sầu Riêng

Bạch Tuyết - Kim Cương - Ngọc Giàu

4437 Cải lương
Những Đóm Mắt Hỏa Châu

Kiều Mai Lý - Út Hiền

3934 Vọng cổ
3862 Vọng cổ
Chuyện Tình Hàn Mạc Tử

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Út Hiền

3645 Cải lương
3343 Vọng cổ
Đã Mấy Mùa Hoa

Út Hiền

3077 Vọng cổ
Lệnh Của Bà

Bạch Tuyết - Kim Ngọc - Phượng Liên

2444 Cải lương
Na Tra Thái Tử

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Thành Được

2186 Cải lương
-->