Thanh Ngân

Nghệ sĩ Thanh Ngân

Thanh Ngân là nghệ sĩ cải lương, dân ca. Cô được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Cô là con gái út của nghệ sĩ Hoài Châu – Kim Hoa, thuộc về thế hệ thứ tư trong đại gia đình nghệ sĩ tài danh có 4 đời theo nghề hát từ thập niên 1930 đến nay: Ông Hai Nuôi, bầu gánh hát Tân Hí Ban, thuộc trường phái... Xem thêm

Danh sách bài hát (2 bài hát)

5117 Cải lương
375 Vọng cổ