Thanh Hằng

Nghệ sĩ Thanh Hằng

Nghệ sĩ Thanh Hằng là một nữ Nghệ sĩ Cải lương tài năng, đắt show nhất của nước ta. Bà có thể hóa thân vào nhiều vai tuồng như: đào mùi, đào lẵng mùi, lẵng độc, đào độc vai mụ. Bà cũng thành công trên lĩnh vực tấu hài, các vai diễn của bà đều được thể hiện xuất sắc và xuất thần. Thanh Hằng có m... Xem thêm

Danh sách bài hát (4 bài hát)

3676 Vọng cổ
3279 Vọng cổ
Phàn Lê Huê

Thanh Hằng

3096 Vọng cổ
Ngẫu Hứng Ru Con

Thanh Hằng

445 Vọng cổ
-->