Danh sách bài hát (15 bài hát)

San Hậu

Diệp Lang - Hoàng Giang - Hữu Phước

7152 Cải lương
Đời Cô Lẻ

Diệp Lang - Phương Quang - Thành Được

5106 Cải lương
Mỵ Châu - Trọng Thủy

Bảo Quốc - Lệ Thủy - Phương Quang

4478 Cải lương
Thì Trả Cho Nhau

Phượng Liên - Phương Quang

4044 Vọng cổ
Ông Lão Chèo Đò

Phương Quang

3964 Vọng cổ
Nữa Đời Hương Phấn

Bạch Tuyết - Diệp Lang - Hồng Nga

3938 Cải lương
Tàu Qua Sân Ga

Phương Quang

2926 Vọng cổ
Ngày Xưa Bây Giờ

Ngọc Giàu - Phương Quang

2886 Vọng cổ
Khi Người Điên Biết Yêu

Dũng Thanh Lâm - Phượng Liên - Phương Quang

2451 Cải lương
Người Đẹp Bạch Hoa Thôn

Diệp Lang - Hương Lan - Kiều Mai Lý

2133 Cải lương
Quỷ Bão

Hữu Phước - Phượng Liên - Phương Quang

2089 Cải lương
Thủ Cung Sa

Bạch Tuyết - Ngọc Giàu - Phương Quang

2076 Cải lương