Danh sách bài hát (1 bài hát)

Áo Cưới Trước Cổng Chùa

Ba Túy - Bạch Huệ - Hữu Phước

7575 Cải lương
-->