Danh sách bài hát (17 bài hát)

Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

8529 Vọng cổ
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 1

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

8065 Cải lương
Dòng Lệ Biệt Cố Nhân

Ngọc Hương - Út Trà Ôn

5551 Vọng cổ
Hoa Biển

Ngọc Hương - Trung Chỉnh

5241 Vọng cổ
Sao Anh Đành Quên

Minh Phụng - Ngọc Hương

4868 Vọng cổ
Hán Đế Biệt Chiêu Quân

Ngọc Hương - Thanh Hải

4581 Vọng cổ
Châu Bích Lệ

Hữu Phước - Ngọc Hương

4500 Vọng cổ
Buồng Cau Quê Ngoại

Ngọc Hương - Tấn Tài

4192 Vọng cổ
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 3

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3877 Cải lương
Ảo ảnh Châu Bích Lệ - Phần 2

Hữu Phước - Lệ Thủy - Ngọc Hương

3548 Cải lương
Tiếng Trống Sang Canh

Ba Vân - Bo Bo Hoàng - Hoàng Giang

3296 Cải lương
Khói Sóng Tiêu Tương

Diệp Lang - Kim Ngọc - Ngọc Hương

2808 Cải lương
-->