Ngọc Giàu

Nghệ sĩ Ngọc Giàu

Nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu tên khai sinh là Phong Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1945, trong một gia đình lao động nghèo ở Thủ Thiêm (nay là Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ký ức tuổi thơ của Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Giàu là những chuỗi ngày bần hàn, cơ cực, nhưng Ngọc Giàu lại rất mê ca hát. Ngoài giờ học, những lúc rản... Xem thêm

Danh sách bài hát (88 bài hát)

829 Vọng cổ
Thơ Ngây

Ngọc Giàu

829 Vọng cổ
Xuân Thương Nhớ

Hương Lan - Hữu Phước - Ngọc Giàu

775 Vọng cổ
Còn Nhớ Nhau Không

Chế Linh - Ngọc Giàu

724 Vọng cổ
Gió Bấc Đầu Mùa

Ngọc Giàu - Thanh Tú

722 Vọng cổ
Phút Đầu Tiên

Hữu Phước - Ngọc Giàu

650 Vọng cổ
Chân Trời Tím

Minh Phụng - Ngọc Giàu

233 Vọng cổ
Sân Khấu Về Khuya - Đoàn Sài Gòn 1 - Năm 1975 - Phần 4

Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Thành Được

156 Cải lương
124 Vọng cổ
Sân Khấu Về Khuya - Đoàn Sài Gòn 1 - Năm 1975 - Phần 1

Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Thành Được

104 Cải lương
Sân Khấu Về Khuya - Đoàn Sài Gòn 1 - Năm 1975 - Phần 3

Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Thành Được

101 Cải lương
Sân Khấu Về Khuya - Đoàn Sài Gòn 1 - Năm 1975 - Phần 2

Mỹ Châu - Ngọc Giàu - Thành Được

88 Cải lương
-->