Lệ Thủy

Nghệ sĩ Lệ Thủy

Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy (sinh năm 1948) là một nghệ sĩ lớn của sân khấu cải lương Việt Nam.

Bà tên thật là Dương Thị Lệ Thủy, về sau đổi thành Trần Thị Lệ Thủy, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1948, trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Gia đình bà có 8 chị em, trong ... Xem thêm

Danh sách bài hát (172 bài hát)

Xe Hoa Cách Biệt

Lệ Thủy - Minh Vương

4898 Vọng cổ
Vĩnh Biệt

Lệ Thủy - Minh Vương

4874 Vọng cổ
Ngày Em Về Thăm Quê Tôi

Lệ Thủy - Thanh Sang

4860 Vọng cổ
Trăng Tàn Trên Hè Phố

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

4857 Vọng cổ
Hạng Võ Biệt Ngu Cơ

Lệ Thủy - Tấn Tài

4848 Vọng cổ
Tà Áo Cưới

Lệ Thủy - Minh Cảnh

4802 Vọng cổ
Mưa Trên Phố Huế

Lệ Thủy - Minh Cảnh

4752 Vọng cổ
Gặp Lại Cố Nhân

Lệ Thủy - Minh Cảnh

4749 Vọng cổ
Cha Về Cõi Phật

Lệ Thủy

4725 Vọng cổ
Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

4684 Vọng cổ
Cô Gái Đồ Long

Lệ Thủy

4664 Vọng cổ
Tình Nồng Quê Hương

Lệ Thủy - Minh Vương

4508 Vọng cổ