Danh sách bài hát (87 bài hát)

Trung Thu

Hòa đờn

17469 Đờn ca Tài tử
Ái Tử Kê

Hòa đờn

7857 Đờn ca Tài tử
Bình Sa Lạc Nhạn

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ

6863 Đờn ca Tài tử
5762 Đờn ca Tài tử
Hòa Tấu Tài Tử

Hòa đờn

5425 Đờn ca Tài tử
5286 Đờn ca Tài tử
5018 Đờn ca Tài tử
4831 Đờn ca Tài tử
Vọng Kim Lang

Hòa đờn

4527 Đờn ca Tài tử
3889 Đờn ca Tài tử
3702 Đờn ca Tài tử
3588 Đờn ca Tài tử