Danh sách bài hát (5 bài hát)

Hai Phương Trời Cách Biệt

Hà Thanh - Út Bạch Lan

5142 Vọng cổ
Xóm Đêm

Hà Thanh - Hùng Cường

3318 Vọng cổ
Cánh Buồm Chuyển Bến

Hà Thanh - Thanh Hải

3120 Vọng cổ
Chuyện Người Yêu

Hà Thanh - Thành Được

494 Vọng cổ
Bão Rừng

Hà Thanh - Hữu Phước

37 Vọng cổ
-->