Danh sách bài hát (3 bài hát)

Xuân Đất Khách

Hà Bửu Tân

7989 Vọng cổ
Bạch Ngọc Tuyền

Hà Bửu Tân - Ngọc Hương

2394 Cải lương
Người Mang Tâm Sự

Hà Bửu Tân - Phượng Liên

1906 Vọng cổ