Ba Tu

Nghệ sĩ Ba Tu

Nhạc sĩ Ba Tu sinh năm 1936, lớn lên tại ấp Rạch Bộng, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, trong một gia đình có truyền thống yêu quý nhạc truyền thống, miền đất có nhiều tài danh âm nhạc đã hiệu chỉnh, sản sinh ra nhiều bản nhạc lễ, nhạc tài tử.

Ngay từ thời niên thiếu, chú bé Trương Văn Tự (tên ... Xem thêm

Danh sách bài hát (39 bài hát)

Nam Xuân

Ba Tu

30986 Đờn ca Tài tử
Nam Ai

Ba Tu

20116 Đờn ca Tài tử
17873 Đờn ca Tài tử
14580 Đờn ca Tài tử
13452 Đờn ca Tài tử
Long Ngâm

Ba Tu

13411 Đờn ca Tài tử
12995 Đờn ca Tài tử
12931 Đờn ca Tài tử
11948 Đờn ca Tài tử
11010 Đờn ca Tài tử
10321 Đờn ca Tài tử
10312 Đờn ca Tài tử