Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 34361
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 21647
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13975
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13721
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12780
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14617
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 15834
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9139
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8881
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10758
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8747
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10684
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14227
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8073
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8529
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8016
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11232
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11893
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11016
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 19094
Chia sẻ:

Bạn đã nghe chưa?

 • 5335
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Mỹ Châu - Thành Được

 • 4320
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3851
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32
-->