Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ
Độc tấu đờn kìm 20 Bài Tổ

Nghệ sĩ: Ba Tu

Danh sách bài hát:
Nam Xuân

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 30988
Nam Ai

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 20118
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12995
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 12931
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11948
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13452
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 14581
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8609
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8329
Xàng Xê

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 9715
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8231
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10078
Long Ngâm

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 13411
Long Đăng

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7603
Vạn Giá

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 8015
Tiểu Khúc

Ba Tu

     
 • Đờn ca Tài tử
 • 7514
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10321
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 11010
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 10312
     
 • Đờn ca Tài tử
 • 17874

Bạn đã nghe chưa?

 • 4846
Bạch Viện Tôn Các - Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được
Bạch Viện Tôn Các

Ba Tu - Minh Vương - Mỹ Châu - Thành Được

 • 3687
Bóng Hồng Sa Mạc - Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung
Bóng Hồng Sa Mạc

Ba Tu - Minh Phụng - Mỹ Châu - Tấn Tài - Văn Chung

 • 3289
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ - Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo
Tuyển Tập Đờn Ca Tài Tử Nam Bộ

Ba Tu - Hòa đờn - Út Tỵ - Vĩnh Bảo

Bình luận

00:01 / 00:32