Vọng cổ

Yêu Lầm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

6810
Thư Cho Vợ Hiền

Minh Phụng - Mỹ Châu

6761
6735
Biển Tình

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

6682
Lý Chim Sáo

Lệ Thủy - Minh Vương

6672
Tôi Đi Lính

Văn Hường

6672
Trống Trường Thành

Kim Ngọc - Tấn Tài

  • 6650
Hai Mùa Mưa

Minh Cảnh - Phượng Liên

  • 6627
Đoạn Cuối Tình Yêu

Minh Cảnh - Mỹ Châu

  • 6476
Khi Không

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 6454
Trăng Sáng Vườn Chè

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 6414
Qua Cơn Mê

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

  • 6413
-->