Vọng cổ

Tình Đời Tay Trắng

Kiều Tiên - Minh Phụng

872
Người Quên Kẻ Nhớ

Kiều Mai Lý - Minh Phụng

869
Sao Không Thấy Anh Về

Phượng Liên - Thanh Vũ

860
Mục Tử Ca Chiều

Hương Lan - Hữu Phước

855
Ngọn Đèn Khuya

Ngọc Hương

840
  • 819
Gửi Mùa Xuân Biên Giới

Ngọc Giàu - Thành Được

  • 819
  • 818
Lối Về Đất Mẹ

Hương Lan - Phương Quang

  • 815
Gửi Người Tôi Yêu

Minh Cảnh - Thanh Tuyền

  • 795
Thơ Ngây

Ngọc Giàu

  • 794
-->