Vọng cổ

Quán Nhỏ Đầu Làng

Lệ Thủy - Minh Vương

6052
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

6045
Hoa Trinh Nữ

Lệ Thủy - Minh Vương

6017
Gánh Lúa Đêm Trăng

Ngọc Giàu - Thanh Sang

5981
Mái Tóc Thề

Thanh Nga

5973
Đò Tình Lỡ Chuyến

Chí Tâm - Thanh Kim Huệ

5968
Sao Không Thấy Anh Về

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 5956
Khúc Ca Duyên Lành

Lệ Thủy - Phương Bình

  • 5950
Buồn Trong Kỷ Niệm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 5932
Áo Trắng Ngày Xưa

Lệ Thủy - Tấn Tài

  • 5909
Em Bé Quê

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 5900
Câu Chuyện Đầu Năm

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 5853
-->