Vọng cổ

Trăng Sáng Vườn Chè

Lệ Thủy - Minh Cảnh

  • 5423
Ngoại Ô Buồn

Mỹ Châu - Thanh Tuấn

  • 5412
Dòng Lệ Đau Thương

Chí Tâm - Mỹ Châu

  • 5392
Cô Lái Đò Bến Hạ

Lệ Thủy - Minh Vương - Thanh Kim Huệ

  • 5391
Xuân Đất Khách

Lệ Thủy

  • 5372
Nụ Tầm Xuân

Thanh Kim Huệ - Thanh Tuấn

  • 5371
Xin Đừng Trách Anh

Bạch Tuyết - Hùng Cường

  • 5341
Quán Nhỏ Đầu Làng

Lệ Thủy - Minh Vương

  • 5333
Sương Trắng Miền Quê

Minh Vương - Mỹ Châu

  • 5319
Trong Cuộc Tình Sầu

Minh Cảnh - Phượng Liên

  • 5309