Vọng cổ

Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê

Bạch Tuyết - Hùng Cường

 • 5614
Mưa Trên Phố Huế

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • 5611
 • 5595
Chuyến Xe Lam Chiều

Minh Cảnh - Phượng Liên

 • 5558
Khi Không

Minh Vương - Thanh Kim Huệ

 • 5557
Ly Rượu Mừng

Bích Hạnh - Diệu Hiền - Minh Cảnh

 • 5516
Thiệp Hồng Báo Tin

Mỹ Châu - Tài Bửu Bửu

 • 5511
Giận Anh

Mỹ Châu

 • 5507
Hai Năm Rồi

Lệ Thủy - Thanh Tuấn

 • 5505
Đêm Tàn Bến Ngự

Ngọc Giàu

 • 5503
Bức Thư Chiều 29 Tết

Út Bạch Lan - Út Trà Ôn

 • 5485