Tải Bài Hát

Trong Cuộc Tình Sầu

Minh Cảnh - Phượng Liên

Tác giả:Anh Việt Thu - Thế Châu - Thể loại: Vọng cổ