Tải Bài Hát

Trăng Thề Vườn Thúy

Bạch Tuyết - Hoàng Giang - Kim Ngọc - Phượng Liên - Thanh Sang

Tác giả:Quy Sắc - Thể loại: Cải lương