Tải bài hát Trăng Sáng Vườn Chè

 • Trình bày: Lệ Thủy - Minh Cảnh
 • Tác giả: Chưa xác định
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

Rừng Lá Thấp

Lệ Thủy

 • Vọng cổ
 • 48782
 • Cải lương
 • 44747
Đêm Lạnh Chùa Hoang

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 36274
 • Vọng cổ
 • 28856
Võ Đông Sơ

Minh Cảnh

 • Vọng cổ
 • 22958
 • Vọng cổ
 • 18779
Dốc Sương Mù

Lệ Thủy - Minh Cảnh

 • Cải lương
 • 17903
 • Vọng cổ
 • 16362
-->