Tải bài hát Trăng Rụng Xuống Cầu

 • Trình bày: Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa
 • Tác giả: Hoàng Thi Thơ - Tử Lang
 • Thể loại: Vọng cổ

Bài hát liên quan

 • Cải lương
 • 32596
 • Cải lương
 • 26024
 • Cải lương
 • 24000
 • Cải lương
 • 23838
Bên cầu dệt lụa

Thanh Sang - Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 18279
Băng Tuyền Nữ Chúa

Thanh Thanh Hoa

 • Cải lương
 • 16805
Dốc Sương Mù

Thanh Sang

 • Cải lương
 • 16628
 • Cải lương
 • 16253