Tải Bài Hát

Tiếng Sáo Giữa Rừng Khuya

Tấn Tài - Út Bạch Lan

Tác giả:Văn Giai - Yên Hạ - Thể loại: Vọng cổ