Tải Bài Hát

Tiếng Hạc Trong Trăng

Hoàng Giang - Tám Vân - Thanh Nga - Thanh Sang - Thành Được

Tác giả:Loan Thảo - Thể loại: Cải lương