Tải Bài Hát

Tây Thi

Bích Hạnh - Chí Tâm - Diệp Lang - Lệ Thu - Lệ Thủy - Tài Bửu Bửu - Thanh Tuấn - Văn Chung

Tác giả:Loan Thảo - Yên Lang - Thể loại: Cải lương